Všetko o saunovaní

Saunu poznáme hlavne ako zariadenie, ktoré má blahodarné účinky na zdravie človeka. Sauna má predovšetkým výborný preventívny účinok. Pravidelné saunovanie posilňuje obranné schopnosti ľudského organizmu a znižuje výskyt rôznych ochorení. Ďalej sa sauna využíva ako prostriedok k postupnému otužovaniu aj ako prostriedok na zvyšovanie kondície.

saunovanie

Pred návštevou sauny

Saunu môže navštevovať každý zdravý človek (u chorých musí vždy rozhodnúť lekár). Pre optimálny priebeh saunovania je potrebné dodržiavať určité zásady: organizmus pred saunovaním by mal byť "v pohode", každý by si mal vyhradiť dobu v dĺžke cca 90 minút. Človek by nemal byť hladný, ale ani s plným žalúdkom. Pred saunovaním odložíme všetok odev, v sprche sa treba poriadne umyť. Pred vstupom do sauny je potrebné sa starostlivo osušiť, aby sme nezvyšovali vlhkosť v sauny.

Optimálna teplota v saune

Pre regeneračné účely sa odporúča teplota vzduchu medzi 80 a 100 ° C pri relatívnej vlhkosti 5%. Vyššia teplota je pre regeneračné účely nevhodná. Táto teplota je meraná najmenej 1 m od tepelného zdroja vo výške 150 cm nad zemou a najmenej 20 cm od steny. Najvyššia teplota v saune je pri strope, kde by nemala presiahnuť 110 ° C a najnižšie na podlahe - okolo 40 ° C.

Dĺžka pobytu v saune je značne rozdielna, väčšinou sa hovorí o dĺžke okolo 10-tich minút. Je potrebné zdôrazniť, že pri saunovaní detí dochádza k prehriatiu veľmi rýchlo a teda aj dĺžka pobytu v saune musí byť úmerne kratšia. Spoľahlivým ukazovateľom ukončenia pobytu v saune je nástup mohutného potenia.

Fáza druhá - ochladenie

Po prehriatí nasleduje rýchle schladenie. Aj rýchlosť schladenia je individuálnou záležitosťou - najpomalší účinok má prechod do studeného vzduchu, o niečo rýchlejšie pôsobí studená sprcha, najrýchlejšie potom skok do bazénika so studenou vodou o teplote 8 - 12 ° C.

Tento proces - teda prehriatie a schladenie - sa opakuje dvakrát až trikrát. Väčší počet sa pri regenerácii neodporúča. Účinok tepla je možné v saune zosilniť kefovaním.

Saunovanie je dobré zakončiť aspoň 30-minútovým pobytom v odpočivárni. Sauna je súčasťou regeneračnej procedúry, preto je potrebné nezabudnúť na doplňovanie tekutín (v žiadnom prípade tvrdý alkohol). Tiež masáž po saune je veľmi príjemnou záležitosťou.

Bezplatný návrh a zameranie

Sledujte nás na Facebook-u

Kontaktujte nás