Fínska sauna alebo infrasauna?

Princíp sauny

Hlavným rozdielom medzi oboma typmi je spôsob ohrievania vášho tela. V prípade fínskej sauny sa teplo zo saunových pecí šíri skrz vlhkosť a vzduch. Takto ohriaty vzduch sa potom šíri celou saunou a následne ohrieva vašu pokožku. U infrasauny je princíp odlišný. Využíva sa tu infračerveného žiarenia, ktoré je produkované infračervenými žiaričmi v saune. V tomto prípade sa okolité ovzdušie ohrieva oveľa menej a preto sa vaše telo pri kontakte s týmto infračerveným žiarením zahrieva oveľa viac do hĺbky.

Teplota sauny

Ďalším veľkým rozdielom je teplota, na ktorú obidva typy sáun zvýšia okolitý vzduch. V prípade fínskej sauny sa totiž jedná o hodnoty okolo 100 ° C. Je to najmä kvôli tomu, aby sa vzduch ohrial na dostatočnú teplotu a mohol tak efektívne ohrievať vašu pokožku. V prípade infrasauny hovoríme o rozpätí medzi 30 - 60 ° C. Je to dôsledok minimálneho zahrievania vzduchu infračerveným žiarením. Z tohto dôvodu má tiež toto žiarenie väčšiu efektivitu ohrevu vášho tela. Vzhľadom k nižším teplotám vzduchu u infrasauny je tento typ vhodný pre osoby s kardiovaskulárnymi problémami alebo jednoducho pre tých, ktorým sa v klasickej fínskej saune zle dýcha.

Prostredie sauny

Kým klasická fínska sauna funguje samozrejme len v uzavretom priestore, ktorý je pre tento účel špeciálne pripravený, u infrasauny to tak byť nemusí. Pokiaľ u klasickej sauny neuzavriete daný priestor, unikne vám veľa teplého vzduchu, ktorý je však pre správne fungovanie fínskej sauny úplne zásadný, pretože teplo sa šíri vzduchom. Avšak u infra sauny si môžete zaistiť iba prehriatie svalov a pri tom sa nebudete potiť. Stačí infrasaunu odvetrávať. Okolitý vzduch tak bude úplne normálny, avšak vaše svaly sa budú neustále prehrievať. Takže ak sa nechcete potiť, ale len si nahrievať svaly, s infrasaunou toho môžete dosiahnuť.

Doba ohrevu, prevádzka sauny

Vďaka infračerveným žiaričom sa infrasauna predhrieva na prevádzkovú teplotu oveľa rýchlejšie ako sauna klasická. U infra sauny je to približne 5 - 10 minút u fínskej sauny je to okolo hodiny. Tiež s nákladmi na prevádzku je na tom infrasauna lepšie.

Bezplatný návrh a zameranie

Sledujte nás na Facebook-u

Kontaktujte nás