Všetko o saunovaní

Saunu poznáme hlavne ako zariadenie, ktoré má blahodarné účinky na zdravie človeka. Sauna má predovšetkým výborný preventívny účinok. Pravidelné saunovanie posilňuje obranné schopnosti ľudského organizmu a znižuje výskyt rôznych ochorení. Ďalej sa sauna využíva ako prostriedok k postupnému otužovaniu aj ako prostriedok na zvyšovanie kondície.

saunovanie

  • Pred návštevou sauny

  • Saunu môže navštevovať každý zdravý človek (u chorých musí vždy rozhodnúť lekár). Pre optimálny priebeh saunovania je potrebné dodržiavať určité zásady: organizmus pred saunovaním by mal byť "v pohode", každý by si mal vyhradiť dobu v dĺžke cca 90 minút. Človek by nemal byť hladný, ale ani s plným žalúdkom. Pred saunovaním odložíme všetok odev, v sprche sa treba poriadne umyť. Pred vstupom do sauny je potrebné sa starostlivo osušiť, aby sme nezvyšovali vlhkosť v sauny.
  • Optimálna teplota v saune

  • Pre regeneračné účely sa odporúča teplota vzduchu medzi 80 a 100 ° C pri relatívnej vlhkosti 5%. Vyššia teplota je pre regeneračné účely nevhodná. Táto teplota je meraná najmenej 1 m od tepelného zdroja vo výške 150 cm nad zemou a najmenej 20 cm od steny. Najvyššia teplota v saune je pri strope, kde by nemala presiahnuť 110 ° C a najnižšie na podlahe - okolo 40 ° C.
  • Dĺžka pobytu v saune je značne rozdielna, väčšinou sa hovorí o dĺžke okolo 10-tich minút. Je potrebné zdôrazniť, že pri saunovaní detí dochádza k prehriatiu veľmi rýchlo a teda aj dĺžka pobytu v saune musí byť úmerne kratšia. Spoľahlivým ukazovateľom ukončenia pobytu v saune je nástup mohutného potenia.
 

  • Fáza druhá - ochladenie

  • Po prehriatí nasleduje rýchle schladenie. Aj rýchlosť schladenia je individuálnou záležitosťou - najpomalší účinok má prechod do studeného vzduchu, o niečo rýchlejšie pôsobí studená sprcha, najrýchlejšie potom skok do bazénika so studenou vodou o teplote 8 - 12 ° C.
  • Tento proces - teda prehriatie a schladenie - sa opakuje dvakrát až trikrát. Väčší počet sa pri regenerácii neodporúča. Účinok tepla je možné v saune zosilniť kefovaním.
 

  • Saunovanie je dobré zakončiť aspoň 30-minútovým pobytom v odpočivárni. Sauna je súčasťou regeneračnej procedúry, preto je potrebné nezabudnúť na doplňovanie tekutín (v žiadnom prípade tvrdý alkohol). Tiež masáž po saune je veľmi príjemnou záležitosťou.